Jeżówka
Strona główna START  |   Jeżówka O JEŻÓWCE  |   Galeria zdjęć GALERIA  |   Redakcja REDAKCJA  |   Kontakt KONTAKT

OSP Jeżówka

Ochotnicza Straż Pożarna w Jeżówce została założona w 1928 roku pod nazwą " Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej". Oficjalne zarejestrowanie i wciągnięcie do rejestru stowarzyszeń i związków nastąpiło 20 grudnia 1929 roku, decyzją wojewody kieleckiego. Założycielami Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżówce byli : Eugeniusz Wokal, Bartłomiej Kyzioł, Jan Wójcik, Władysław Wilkosz, Jan Rams. Stan osobowy wynosił 19 członków czynnych.

W skład pierwszego zarządu weszli:

- Leon Kośmider - prezes

- Eugeniusz Wokal - naczelnik

- Jan Wolny - z-ca naczelnika

W 1930 roku podjęto uchwałę o przekazaniu funduszu pieniężnego za wydzierżawiony teren łowiecki na rzecz straży. Po otrzymaniu funduszy postanowiono wybudować strażnicę, a do jej budowy przystąpiono w 1931 roku. Zlokalizowano ją na wprost wójtowskiej góry, na placu przy rzece. Strażnice zbudowano z drewna, i pokryto czerwoną dachówką, wykorzystywano ją na garażowanie wozu strażackiego oraz jako salę widowiskową. W roku 1932 OSP Jeżówka zajęła I miejsce w akcji gaśniczej przy pożarze Zakładów Gumowych w Wolbromiu. W 1950 roku otrzymano przydział na motopompę, wraz z wyposażeniem, oraz zakupiono nowe umundurowanie i konny wóz bojowy. Rozpoczęto budowę nowej remizy, którą to zakończono w 1977 roku. Dwa lata później postanowiono rozbudować strażnicę i ją unowocześnić. Powiększono budynek od strony wschodniej i uporządkowano teren obok budynku. W kolejnych latach straż w Jeżówce nabyła samochód strażacki. W 1982 roku został ufundowany sztandar straży jeżowskiej. Z jednej strony tło białe z drugiej czerwone. Na białej stronie wizerunek św. Floriana z sentencją, by się opiekował strażakami oraz daty 1928-1982. Na polu czerwonym napis: W SŁUŻBIE LUDOWEJ OJCZYŹNIE, na środku wyhaftowany niewielki orzeł. W 1992 roku po uzyskaniu znacznych funduszy przystąpiono do przygotowań, mających na celu zorganizowanie wojewódzkiego święta ludowego w Jeżówce, które odbyło się tegoż roku. Pod koniec lat 90-tych w remizie zostało nadbudowane piętro. W roku 2004 skład zarządu przedstawiał się następująco:

- Andrzej Sajdak - prezes

- Sławomir Mazur - naczelnik

- Janusz Rosół - z-ca naczelnika

- Krzysztof Stojek - skarbnik

- Waldemar Misiek - gospodarz

- Mariusz Kotnis - kierowca.

W 2008 roku odbyły się obchody 80-lecia straży pożarnej w Jeżówce, oraz Gminne dożynki. Remiza została otynkowana.

Menu główne

Informacja

Nowy adres strony szkoły:

spj.edu.pl
Jeżówka Wieś

Copyright (c) Jezowka.pl 2009-2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa wsi Jeżówka