Jeżówka
Strona główna START  |   Jeżówka O JEŻÓWCE  |   Galeria zdjęć GALERIA  |   Redakcja REDAKCJA  |   Kontakt KONTAKT

O Jeżówce

Historia Powstania Od samego pojawienia się, Jeżówka wydaje się być królewszczyzną, związaną z kluczem żarnowieckim. Własność królewska we wczesnym średniowieczu obejmowała rozległe tereny w okolicach: Książa Wielkiego, Żarnowca i Słomnik. Prawdopodobnie wieś powstała w okresie tworzenia osadnictwa na prawie polskim w I poł. XIV wieku, a w roku 1358 tylko ją ponownie urządzono już na nowych warunkach. Początki naszej miejscowości można datować na koniec panowania Władysława Łokietka lub początki panowania Kazimierza Wielkiego. Pierwsza osada mogła się pojawić na jednym ze wzgórz, być może nazwanej dziś Wójtowską Górą. Domostwa sytuowano według średniowiecznych wymogów, zawsze na wzniesieniach. Sołectwo w Jeżówce, zwane później wójtostwem przetrwało do końca XVIII wieku a nawet jeszcze i później,. W okresie zaborów do końca XIX wieku, dalej było oddzielnym majątkiem wyodrębnionych z reszty dóbr Jeżówka. Możliwe, chodź wysoce wątpliwe, iż Jeżówka ma około 800 lat.

Lokalizacja wsi Jeżówka.

położona jest na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej zwanej też Jurą. Na przestrzeni milionów lat w różnych przedziałach czasowych, jeżowskie tereny znajdowały się pod powierzchnią morza, które osadzało tu pokłady wielu odmian wapieni, utrwalając zawierające w swej masie ślady i skamieliny dawnych zwierząt morskich, w tym licznie znajdowane dziś amonity, belemnity oraz cały szereg innych mięczaków. Dzisiejszy krajobraz uformował się w swych podstawach na początku ery Kenozoicznej około 60 mln lat temu- kiedy to ruchy górotwórcze wykształciły charakterystyczne zapadliska, obniżenia terenu i rowy. Duże piętno na naszym krajobrazie odcisnęły też epoki lodowcowe. Zresztą rzeźba terenu jest płynną i zmienia się ustawicznie. Ostatnie zlodowacenie ustąpiło z tych terenów około 10 tysięcy lat temu, formując ostatecznie oglądany dziś krajobraz. Średnie wzniesienie terenu to około 380m n.p.m. Można wyodrębnić ; tereny najwyżej położone, którymi są zachodnia kolonia Drzewie- około 420m n.p.m. i koloni Północnej- około 408m n.p.m. najniżej zaś, położona jest dolina rzeki Jeżówki- średnio około 355m n.p.m. Na niektórych mapach rzeczka ta nosi nazwę Wiśniakówka. Takie ukształtowanie terenu ma wpływa na klimat, który jest nieco cieplejszy niż w okolicy i jest bardziej suchy. Najlepiej można to zauważyć, obserwując latem przemieszczające się burze. Zazwyczaj omijają one tereny Jeżówki, zahaczając jedynie bokiem, a ich główne nawałnice przesuwają się południem lub północą.

Menu główne

Informacja

Nowy adres strony szkoły:

spj.edu.pl
Jeżówka Wieś

Copyright (c) Jezowka.pl 2009-2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa wsi Jeżówka