Jeżówka
Strona główna START  |   Jeżówka O JEŻÓWCE  |   Galeria zdjęć GALERIA  |   Redakcja REDAKCJA  |   Kontakt KONTAKT

Parafia w Jeżówce

W poprzednich stuleciach mieszkańcy Jeżówki należeli do parafii w Tczycy, Chlinie, Szreniawie lub też w Porębie Dzierżnej. Zależne to było od części wsi w jakiej oni mieszkali. Odległość do kościołów oraz usunięcie religii ze szkół wywołało konieczność znalezienia lokum służącego ludziom jako sala katechetyczna. W latach 70-tych z inicjatywy proboszcza z Tczycy ks. Augustyna Bińczyckiego i uczących religii księży wikarych, postanowiono pomieszczenie państwa Trepków zaadoptować na kaplicę dla umożliwienia na miejscu, w każdą niedzielę odprawiania Mszy Świętej. Ks. Zygmunt Sawicki zajął się wyposażeniem kaplicy w ławki oraz inne konieczne sprzęty. Był on również organizatorem jasełek w Jeżówce w roku 1972. Biskup Jaroszewicz wizytował kaplice, która była obsługiwana przez księży z Tczycy.

W 1979 r. biskup kielecki Jan Jaroszewicz ustanawia w Jeżówce parafię, w której proboszczem zostaje ks. Jerzy Siwiec. Obecny kościół był budowany przez 3 lata, po czym zaczęto budować plebanie, która została ukończona w 1983 roku. Wyznaczono również miejsce przeznaczone na cmentarz, gdzie pierwszy pochówek miał miejsce w 1982 roku.

Następcą księdza Siwca został ks. Jan Matera, który pochodził z Jędrzejowa. Biskup pozbawił go funkcji proboszcza z powodu jego narastającej choroby, po czym niewiele później ks. Matera zmarł w 1993 roku. W tym samym roku parafię objął ks. Waldemar Gawron i pełni on tę funkcję do dnia dzisiejszego. Pochodzi on ze Skarżyska. Za młodu był między innymi wikarym w Szreniawie, a potem proboszcze w kilku parafiach, także na terenie olkuskiego m.in. w Krzykawie. Do nas przyszedł z Jaworzna. W 1996 r. obowiązki kościelnej przejęła Krystyna Dziubdziela. Na początku istnienia parafii były problemy z organistą. Od dłuższego czasy, bo od 1990r. pełni funkcję pan Waldemar Odrobiński z Jeżówki-Powodnik. Wcześniej grał też w kaplicy.

Kościół w Jeżówce jest pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Święto naszego patrona, a tym samym odpust parafialny przypada na dzień 15 sierpnia. Parafia nasza liczy około 1000 dusz. Należą do niej mieszkańcy Jeżówki, Podlesic I oraz Podlesic II. Porządek odprawianych mszy w niedzielę w naszej parafii jest od wielu lat niezmienny. Przedstawia się on następująco: poranna msza o godzinie 8:00, suma o godzinie 11:00. W przypadku świąt lub innych okoliczności ustalona pora rozpoczęcia nabożeństw może być zmieniona.

Opracowała Agnieszka B. na podstawie książki Pana R. Kyzioła Jeżówka-zarys dziejów.

Menu główne

Informacja

Nowy adres strony szkoły:

spj.edu.pl
Jeżówka Wieś

Copyright (c) Jezowka.pl 2009-2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa wsi Jeżówka