Jeżówka
Strona główna START  |   Jeżówka O JEŻÓWCE  |   Galeria zdjęć GALERIA  |   Redakcja REDAKCJA  |   Kontakt KONTAKT
» Budynek OTU w Jeżówce zostanie przywrócony społeczeństwu Gminy Wolbrom

Budowany w czynie społecznym budynek gdzie obecnie mieści się Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce wraca do Gminy Wolbrom.

Poniższy artykuł pochodzi ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom

Budynek Ośrodka Terapii Uzależnień w Jeżówce zostanie przywrócony społeczeństwu Gminy Wolbrom

Podczas XIX sesji Rady Powiatu w Olkuszu w dniu 22 czerwca 2016r. radni przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie budynku Ośrodka Terapii Uzależnień w Jeżówce Gminie Wolbrom. Na sesji obecni byli burmistrz Wolbromia Adam Zielnik oraz grupa mieszkańców Jeżówki, którzy przybyli na sesję celem udzielenia ewentualnych dodatkowych informacji i wyjaśnień radnym powiatowym. Uchwała została przyjęta 18 głosami przy braku głosów sprzeciw i dwóch głosach wstrzymujących się.

Referując projekt uchwały starosta Paweł Piasny podkreślił, że istniejący obecnie w Jeżówce Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży, niestety nie spełnił swojej funkcji i były z nim duże problemy. Już w styczniu ub. roku zapadła decyzja na zebraniu wiejskim, poparta przez starostę i burmistrza o likwidacji z dniem 1 stycznia 2017 tego ośrodka. Wcześniej się nie dało, gdyż należało czekać do czasu zakończenia okresu trwałości projektu. Takie wymagania stawiane były przy organizacji tego ośrodka sfinansowanego przez Urząd Marszałkowski. Teraz, gdy kończy się okres trwałości projektu, Rada podjęła uchwałę intencyjną o zakończeniu działalności tego ośrodka terapii uzależnień z końcem tego roku. Tym samym zrodziły się pytania co do przyszłości tego budynku. Chociaż pojawiło się kilka podmiotów zainteresowanych komercyjnym wykorzystaniem tego budynku, przeważył fakt, który miał na uwadze, że budynek ten był budowany w czynie społecznym przez mieszkańców Jeżówki i elementarne poczucie sprawiedliwości wymagało, żeby budynek ten wrócił do Jeżówki. Oddając budynek społeczeństwu Jeżówki, która go budowała, starosta Paweł Piasny uznał, że w tym momencie dopełni się dziejowa sprawiedliwość.

Należy zaznaczyć, iż pierwotnie właścicielem tego budynku była Gmina Wolbrom. Po przekazaniu go, Powiat stworzył w nim ośrodek terapii uzależnień. Należy pamiętać, że przekazanie przez gminę było obwarowane warunkami między innymi takimi, że miała tam być tworzona przychodnia zdrowia oraz miała być wyremontowana właśnie droga prowadząca z Łobzowa do Swojczan. Niestety Powiat Olkuski nie spełnił żadnego z tych warunków. W związku z powyższym sprawiedliwym wydaje się, że budynek ten wróci do lokalnej społeczności, a modernizację tejże drogi Gmina Wolbrom weźmie już na siebie.

Po decyzji o likwidacji ośrodka, burmistrz Wolbromia wystąpił z wnioskiem do Starosty Olkuskiego z wnioskiem o oddanie w użyczenie na okres 20 lat tej nieruchomości z przeznaczeniem na dom pomocy społecznej. Ponieważ Gmina Wolbrom nie dysponuje tego typu obiektem, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jest zmuszona wydawać około 1 mln 400 tys. złotych rocznie na wydatki związane z przebywaniem osób z naszej gminy w DPS-ach w sąsiednich gminach. - Ponieważ jest to obowiązek gminy w związku z czym lepiej te pieniądze, skoro tak i tak musimy je wydawać, to lepiej je wydawać u siebie, dla siebie i na siebie, czyli – w naszej gminie, na nasz budynek, na naszych podopiecznych, zatrudniać naszych pracowników i zamawiać towary i usługi u naszych dostawców i usługodawców. Krótko mówiąc, jeśli tak czy tak te milion czterysta musimy wydać, wydajmy je w gminie Wolbrom – tłumaczy burmistrz Adam Zielnik.

Podczas referowania projektu starosta Paweł Piasny podkreślił, że jest to transakcja wiązana i żeby uniknąć ewentualnego zarzutu o jakąś niegospodarność, że Powiat użycza nieodpłatnie swoją nieruchomość, to zaznaczył, że Gmina Wolbrom wystąpiła z wnioskiem o przekazanie z dniem 1 stycznia 2017 roku na własność aktualnej drogi powiatowej nr 1138 relacji Łobzów-Swojczany.

Jak wiadomo jej stan jest katastrofalny, a mając na uwadze sytuację finansową powiatu nie zanosi na to, aby w dającej się przewidzieć przyszłości powiat znalazł środki na jej konieczną modernizację. Zwłaszcza, że w tym roku ma zostać przeprowadzona modernizacja drogi w Kąpielach Wielkich, a w kolejce na następne lata stoją także inne gminy. Dlatego trzeba się spodziewać, że w tej kadencji właśnie droga w Kąpielach będzie jedyną dużą inwestycją powiatową w naszej gminie. Zdaniem burmistrza, nie ma się co łudzić, by droga Łobzów-Swojczany była w tej kadencji zmodernizowana przez powiat. Dlatego burmistrz Adam Zielnik, wzorem ubiegłorocznego przejęcia dróg, wystąpił z wnioskiem do Starosty o przekazanie z dniem 1 stycznia 2017 na własność Gminie Wolbrom również drogi Łobzów-Swojczany.

- Szacunkowy koszt, wynikający z kosztorysu modernizacji tej drogi (odcinek 5,35 km) wynosi 2,92 mln złotych. Droga ta zostanie oczywiście zgłoszona o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 tzw „adamczykówek” i jeżeli przejdzie pozytywnie weryfikacje, to zostanie zmodernizowana już w 2018 roku. Ponieważ, jak wspomniałem, kosztorysowy koszt modernizacji wynosi 2,92 mln, wkład Gminy Wolbrom w tą modernizację wyniósłby 50% tych kosztów czyli 1,46 mln złotych. A więc dokładnie tyle, ile w ciągu roku wycieka z Gminy Wolbrom z tego tytułu, że nie mamy u siebie DPS-ów. Czyli cała transakcja przejęcia i modernizacji drogi zwróci nam się już po jednym roku funkcjonowania w Jeżówce gminnego DPS-u – zapewnia z całą stanowczością burmistrz Adam Zielnik.

Po opuszczeniu obrad, mieszkańcy Jeżówki podziękowali burmistrzowi za przybycie oraz za zapewnienie zmodernizowania w 2018 roku jakże ważnej dla nich drogi. Ludzie nie kryli zadowolenia z pomyślnie przegłosowanej uchwały oraz, że w tak ważnej dla nich sprawie, burmistrz Adam Zielnik osobiście wsparł ich swą obecnością. Byli z tego bardzo dumni.


Ocena: 3.3 Głosów: 1073

» Autor: Agata   » Dnia: 2016-06-24 12:34:21   » Wyświetleń: 612

Menu główne

Informacja

Nowy adres strony szkoły:

spj.edu.pl
Jeżówka Wieś

Copyright (c) Jezowka.pl 2009-2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa wsi Jeżówka