Jeżówka
Strona główna START  |   Jeżówka O JEŻÓWCE  |   Galeria zdjęć GALERIA  |   Redakcja REDAKCJA  |   Kontakt KONTAKT
» Kapliczka Św. Rocha w Jeżówce
K

Złożony został również wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach na prace renowatorskie położonej w naszej miejscowości kamiennej kapliczki Św. Rocha. O przyznaniu dotacji w formie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego decyduje Sejmik Województwa Małopolskiego w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Kapliczka został wpisana w rejestr zabytków województwa małopolskiego. Przedmiotem pracy jest obiekt wykonany w całości w wapieniu pińczowskim. Stopnie, na który ustawiono cokół i figurę, zamontowano na zbyt słabym fundamencie bez wykonania izolacji poziomej, co było przyczyną przechylenia obiektu i jest powodem jego ciągłego zawilgocenia.

Obiekt eksponowany na zewnątrz pokryty jest warstwą ciemnej szkodliwej patyny, a na jego powierzchni widoczne są wypełnienia ubytków w mocnej zaprawie cementowej, w górnej części cokołu żelazna klamra wykonana podczas jednej z prac remontowych. Wykonanie konserwacji technicznej, estetyczno - zachowawczej połączonej z rekonstrukcją. Obiekt zostanie ostrożnie zdemontowany. W obecnym miejscu ekspozycji zostanie wykonany zbrojony stabilny fundament z izolacją poziomą na którym powrotnie zostanie zmontowany obiekt. Z elementów kamiennych zostaną usunięte wtórne kity cementowe i żelazna klamra. Kamień w osłabionych miejscach zostanie wstępnie wzmocniony. Wapień zostanie oczyszczony z ciemnej patyny metodą hydrodynamiczna z użyciem roztworu węglanu amonu, a następnie odsolony. Kolejnym etapem prac będzie ponowne wzmocnienie struktury kamienia. Następnie wykonane będą uzupełnienia i rekonstrukcje w oparciu o zachowane formy kitem tzw. tradycyjnym z pyłem z wapienia pińczowskiego. Obiekt zostanie zabezpieczony przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych.

 

HISTORIA KAPLICZKI ŚW. ROCHA

Obiekt wzniesiono cytując inskrypcję w roku 1857 staraniem Antoniego, Jana i Maryanny Kośmider mieszkańców wsi Jeżówka. Kapliczka poświęcona jest Świętemu Rochowi, patronowi chroniącemu od wszelkich chorób. Wg informacji przekazanych przez Pana Piotra Trzaskę byłego sołtysa wsi Boża Wola: ”Powodem wybudowania tej figury był problem szerzącej się choroby- cholery i tyfusu wśród mieszkańców tej okolicy”. Przedstawienie w formie płaskorzeźb Świętych Antoniego, Jana Nepomucena i Maryi Matki Boskiej jest nie przypadkowe i związane jest z imionami fundatorów. Rzeźba przedstawia postać Świętego Rocha, jest naturalnych rozmiarów, umieszczona na wysokim cokole zbudowanym z trzech kamiennych elementów i niskiej profilowanej od góry podstawie.

Całość ustawiona jest na trzech kamiennych stopniach wzniesionych na planie kwadratu. Figura jest pełnoplastyczna, postać Świętego ujęto w kontrapoście. Ciężar ciała spoczywa na jego prawej nodze. Świętego Rocha przedstawiono jako osobę w średnim wieku z bujną fryzurą wąsem i brodą. Głowa Świętego nieco pochylona, oczy wpatrzone na wprost. Prawa ręka Rocha ugięta w łokciu skierowana do wewnątrz z dłonią rozłożoną centralnie na piersi. Lewa ręka ułożona wzdłuż ciała z dłonią opartą na udzie z wysuniętym palcem wskazującym. Święty przedstawiony jest z przewieszonym przez prawe przedramię bukłakiem i na szyi zawieszonym pielgrzymim kapeluszem. U stóp Świętego Rocha przy jego lewej nodze przedstawiony z podniesionym pyskiem wpatrzony w swego pana pies, który być może według ikonografii mógł trzymać w pysku chleb- rzeźba w tym miejscu mocno zniszczona. Wysoki cokół o przekroju kwadratu zbudowany jest z trzech elementów.

Górny element zwieńczony jest bogatym gzymsem, a od dołu zakończony profilem. Środkowy element jest wysokim blokiem kamienia z umieszczonymi na jego trzech stronach płaskorzeźbami przedstawiającymi od przodu postać Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, patrząc na kapliczkę po prawej stronie postać Św. Antoniego i po lewej postać św. Jana Nepomucena. Matka Boska stoi na kuli ziemskiej oplecionej przez węża z dłońmi złożonymi w geście modlitwy. Pod jej bosymi nogami widnieje sierp księżyca.

Święty Antoni przedstawiony w habicie w prawej ręce z dzieciątkiem, w lewej z lilią. Święty Jan Nepomucen z krzyżem na lewym przedramieniu. Poniżej figury Matki Boskiej na frontowej stronie cokołu inskrypcja informująca o fundatorach kapliczki. Na dolnym elemencie cokołu od frontu kuty napis informujący o przeprowadzonym remoncie obiektu. Cokół wraz z figurą ustawiono na trzech stopniach. Obiekt eksponowany na zewnątrz bez zadaszenia był narażony na bezpośredni wpływ szkodliwego środowiska atmosferycznego- opady i zanieczyszczenia, bez izolacji poziomej narażony jest na ciągłe zawilgocenie jego dolnych części. Prace, mające za cel, tzw. „odnowienie” figury, brak izolacji poziomej oraz zbyt słaby fundament na którym ustawiono obiekt to główne przyczyny zniszczenia obiektu. Powierzchnia kamienia pokryta została warstwą szkodliwej ciemnej patyny. Widoczne są liczne uzupełnienia formy rzeźbiarskiej wykonane w mocnej zaprawie cementowej, w górnej części cokołu zamontowano żelazną klamrę spinającą gzyms wieńczący, wtórnie wykonano obrzeże z płyt betonowych.

Obiekt posiada liczne ubytki formy, także w elementach rzeźbiarskich – przy figurze i przy płaskorzeźbach - są to ubytki typu mechanicznego, wykruszenia, zatarcia i wymycia powstałe głównie przez osłabienie struktury kamienia. Obiekt wraz ze stopniami ustawiony jest na zbyt słabym fundamencie i uległ znacznemu przechyleniu. Odchylenie to jest niebezpieczne i może spowodować utratę stabilności, konstrukcji kapliczki.


Ocena: 3.5 Głosów: 1879

» Autor: Agata   » Dnia: 2015-05-25 19:50:03   » Wyświetleń: 4543

Menu główne

Informacja

Nowy adres strony szkoły:

spj.edu.pl
Jeżówka Wieś

Copyright (c) Jezowka.pl 2009-2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa wsi Jeżówka